İşletmeye Alma

PROJE İŞLETMEYE ALMAcommissioning

Commtech’in Proje İşletmeye alma programı, ihale sürecinden teslimata kadar geçen geleneksel inşaat sürecinin de üzerine çıkarak hizmetlerin sizin gereksinimlerinize göre tam olarak teslim edilmesini sağlar. Tedarikçi olarak sağladığımız destekleyici hizmetlerimiz teknik yönetim, teknik planlama ve onay aşamalarını kapsar.

 

Gösterilen örnekler Commtech’in MEP tedarikçileriyle ticari iş ortağı olarak yer aldığı bir senaryoya göredir.)

İHALE

 

Commtech, şartnameyi inceler ve tedarikçinin teklifini destekleyici bir içerik raporu oluşturur. Bu süreç, önemli unsurların unutulması veya silinmesi riskini azaltır ve en azından bazı belirli gereksinimlerin kasıtlı bir şekilde fiyatlandırılmaması riskini ortadan kaldırır.

Commtech, ana sistem ve donatım plan ve çizimlerini bir Birim Fiyat değerlendirmesine alır ve ihale satırlarını ve hizmetlerini tam olarak ele alır.

Commtech, araştırma sürecinin yürütülmesine ve tercih edilen tedarikçileri ve ticari olarak daha etkileyici alternative tedarikçileri incelemenizi asiste eder. Commtech, Müşteri ihale ekibine destek olmak için tedarikçilerle ve sağlayıcılarla teknik toplantılar planlayabilir.

Commtech, HVAC, TAB, ELEC ve diğer üçüncü taraf uzman işletmeye alma gereksinimleri için gereken şartları değerlendirir ve raporlar. İhaleye eklenmek üzere detaylı bir hesap çıkarır ve Müşteriye proje spesifikasyonlarını ve genel proje gereksinimlerini değerlendirmesi için bir sunum hazırlar; Yüksek düzeyde bir proje otoritesi olarak en erken fırsatta projeyi güvenceye alır.

İHALE ÖNCESİ GÖRÜŞMELER

Man signing document, close-up

Commtech, Ana Yüklenici’lerle geliştirici Planlama Ekibi için teknik sorgulamalara yanıtlar konusunda destek olarak net raporlar oluşturur; Müşteri ticari ekibininin mali görüşmeler konusundaki son kontrata odaklanmasını sağlar.

Spesifik olarak, işletmeye alma için Commtech ESTIDAMA ve LEED hedefleri gibi şartnamalere uymak için nelerin gerekeceğini planlar. Bu aşamada ana yüklenici ile sözleşme yapmak gereksinimlerin gözardı edilmesini önler ve planlanmayan konularla ilgili olarak ek maliyetlerin çıkartılmasına engel olur.

SÖZLEŞMENİN VERİLMESİ

Commtech, uzun öğelerin ve tüm ana sistem ve donatıların bulunduğu malzemelerin kapsandığı bir tedarik programı oluşturur. Bu tedarik programı Yapı Kabul Testleri (FAT) için gereken tarihleri belirtir ve bu da ideal onay programını netleştirir.

Yapı ve sistemler için gereken malzeme teslimatları planlanır ve gecikmeye mahal vermeyecek şekilde düzenlenir. Bu, Müşterinin uygun personelleri doğru bir şekilde işe alabilmesine olanak sağlar ve görevlendirilecek olan personellerin seçimi sırasında ani kararlarla projenin riske edilmesine engel olur.

SAHAinsaat

 

Commtech, Müşteri İnsan Kaynakları departmanlarına görevlendirilecek pozisyonlar ve personel seçimleri konusunda yardımcı olur. Yetenek ve teknik kriterler amaçlanan düzeyde deneyimli ve bilgili personelin görevlendirilmesini sağlar. Bu süreç Mekanik, Elektrik ve Kamu Sağlığı (MEP) uygulamaları için de geçerli olup inşaat, mühendislik ve planlama- işletmeye alma sürecini kolaylaştırır.

İNŞAAT

  • Malzeme Teslimatları: Malzeme teslimatları Commtech yönetim, teknik ve profesyonel destek ekiplerinin onayıyla birlikte başlayabilir. Teslimatlar tedarik öncelikleri sıralamasına göre (Sözleşme başlığında anlatılmıştır) planlanır. Commtech Group bünyesindeki en önemli mühendislik ekibinin sürekliliği malzeme teslimatlarının zamanında yapılmasını sağlar ve mühendis işe alım süreçlerinin de aksamadan ve paniklemeden yürütülmesine imkan verir.Commtech Group, daha sonra görev alan veya tamamlanan projelerden kaydırılan yeni saha mühendislik ekibine projeyle ilgili brifing verecektir.

 

  • Değer Mühendisliği (Teknik Değerlendirme): Commtech Group tarafından ticari ekibe yakın olarak çalışacak kişilerle planlamalar yapar ve teknik konularda tedarikçilerin başarılı bir şekilde gözlenmesi sağlanır.

 

  • Sözleşmeye Uygunluk İncelemeleri: Malzeme teslimatları şartnamaye uygun olmadığında gerek duyulabilir. Teknik teslimatlar incelenerek alternatif bir tedarikçi belirlenmeden önce Şartname Değişikliği Onayları incelenir.

 

  • Saha Gözetimi: Periyodik saha yürüyüşleri (aylık) yapılarak işletmeye alma konusundaki olası konular değerlendirilerek rapor haline getirilir. Bu süreçte alım satımlar, ilerleme, saha güvenlik konuları ve yapı kalitesi konuları ele alınarak raporlanır.

 

  • Ön İşletmeye Alma: Commtech, saha inşaat ekibi ile birlikte sistemin durumunu kontrol eder ve son işletmeye alma aşamasından önce hazırlık testlerini yapar. Ön işletmeye alma süreci önemlidir; Bu süreç enerji verilmeden önce kurulumların tutarlılığını doğrular ve faaliyet öncesi son görevlerin başlangıcıdır. Commtech Grubu yaklaşımı bağımsız bir denetim düzeyinde hareket eder ve böylece ekipler kendi kurulumlarını kendileri kontrol etmezler.

 

  • İşletmeye Alma: Commtech Group, Tasarım ekibinin İşletmeye Alma planları için hazırlık yapar, Entegre İşletmeye alma ve kapanış programlarını, İşletmeye Alma Yöntemi Bildirimini, Test paketlerini, ve projeye özel Eğitim Gereksinimleri ile ve Çalıştırma ve Bakım kılavuzu belgelerini hazırlar.

 

  • Final İşletmeye Alma: Commtech Group, mekanik, Elektrik, Kamu Sağlığı, Yangın ve Can Kurtarma konusundaki tüm sistemler ile BMW ve PAAV gibi uzmanlaştırılmış sistemlerin tam olarak işletmeye alınmasını sağlayabilir. Commtech’in proje için görev yapan yöneticileri test ve işletmeye alma süreçlerini, raporlama ve izleme aşamalarını ve üçüncü taraflarca denetlenmesi gereken uygulamaları planlar, kontrol eder ve yönetir. Commtech Group, bu süreçte düzenli olarak ilerleme toplantıları (en az aylık olarak) yapar ve işletmeye alma hedeflerine uygun olarak tahmin ve planlama raporları oluşturur.

 

  • Devir Teslim: Commtech Group, diğer uzman danışmanları müşteriler adına bilgilendirerek örneğin Akustik, Titreşim ve RASTI (Sesli Alarm Zekası), Elektromanyetik Uygunluk test raporlarının projenin kapanış şartlarına uyumlu olmasını sağlar. Eğitim gereksinimleri Commtech Group tarafından hem saha içi hem de saha dışı oturumlarla koordine edilir ve görüntülü eğitim kayıtları oluşturulur.

 

  • Son Toplantı ve Bilgilendirme: Teslim gerçekleştirilmeden önce mühendislik ekibinin projeden ayrılması veya izne gitmesi sıklıkla kaçınılmazdır. Commtech personeli, Müşteri Son Toplantı ekibine MEP kurulumlarının nüansları ile ilgili projelerin tümü için ayrı ayrı bilgilendirme yapar. Commtech Group, son toplantı ekibi çalışanlarına gelişmiş eğitim ve system kurulumlarına alışma oturumları düzenler. Gerekli durumlarda, son toplantı yöneticilerinin mühendislik kurulumlarına aşina olmalarını ve tam olarak tanımalarını sağlamak için bir süre daha sahada kalırlar.

 

  • Öğrenilen Dersler, Proje Değerlendirmesi: Commtech Group sözleşme boyunca hizmetlerin sağlanmasında yer almışsa ve süreç ve prosedürlerin iyileştirilmesi için gelişimler gerekiyorsa, üst yönetim için bir Öğrenilen Dersler raporu hazırlamak zorunludur (Daima değerlendirilmesi gereken iyileştirmeler olur). Commtech Group bir rapor hazırlar ve proje işletmeye alındıktan sonra bir öğrenilen dersler semineri düzenler. Genellikle inşaat sonrasında tüm proje çalışanları farklı proje veya sahalara gider veya görevlendirilir bu nedenle bu hizmet genellikle şirket ilkelerini değiştirmeye veya düzenlemeye yetkili olan çok üst düzey yöneticiler için gereklidir.