QA / QC Kalite Kontrol

home plans

QA / QC KALİTE KONTROL / KALİTE GÜVENCESİ İŞLETMEYE ALMA HİZMETLERİ

Kalite Kontrol / Kalite Güvencesi hizmetlerimiz projenizin işletmeye alımı, uluslararası standartlara uygun olarak dünyada CAT olarak da bilinen Commtech Audit Trail (Commtech Denetim Yöntemi) ile gerçekleştirilir.

CAT (COMMTECH DENETİM YÖNTEMİ) SİSTEMİ

Tüm projelerde süreçlerin başarımının yeterli olabilmesi için  sadece tesisatların kurulumu değil için öğe ve olayların  düzenleme ve kayıt altına alınması da önemlidir. Commtech bu aşamadaki gelişmelerin takip edilmesi için CAT (Commtech Audit Trail) adı verilen bir denetleme sistemi oluşturmuştur. Buna göre projedeki süreçler sadece İşletmeye Alma Yöneticisi / Kontrol Mühendisi tarafından değil aynı zamanda ana yüklenici ve diğer alt yükleniciler tarafından da izlenir. Bu yöntemle “ticari yüklenicilerin” proje aşamasındaki katılımlarını tam anlamda sağlayarak rapor değerleri konusunda çıkabilecek potansiyel anlaşmazlıkların önüne geçilmesini başarırız. CAT sistemi sadece ticari yüklenicileri değil aynı zamanda işletmeye alma sürecini de denetim altına alır. Denetim yöntemimiz, gereksinimlerin tüm iştirakçi taraflarca anlaşılmasını garanti altına alır ve böylece işletmeye alma yönetimi sürecinin uygulanmasını daha yumuşak bir yaklaşımla ele alır. CAT sistemi tesisat / sistemler için altı aşamadan oluşur.

CAT 1

Planlama incelemesi (işletmeye alınabilirlik) ve işletmeye alma dokümanlarının oluşturulması. Projede gerçekleştirilecek olan prosedür ve süreçleri belirler; denetlemeye tabi tutulacak planlama unsurlarının tam olarak eklendiğini doğrular.

CAT 2

Ön işletmeye alma çalışmasından önce statik tamamlanmayı başarmak için gereken kriterleri doğrular ve imza altına alır.

CAT 3

İşletmeye alma eylemlerinin başlamasından önce ön işletmeye-alma unsurlarının tamamlanmasını sağlayacak kriterleri doğrular ve imza altına alır.

CAT 4

Entegre (Birbirine bağlı olan) sistemlerin çalıştırılmasından önce işletmeye alma aktivitelerinden ve performans testlerinden önce tüm işletmeye alma unsurlarının ayrı ayrı tamamlanabilmesini sağlayacak kriterleri doğrular ve imza altına alır.

CAT 5

Entegre sistemlerin test ve deneme çalışmalarını, performans testlerini ve çevresel testleri doğrular imza altına alır.

CAT 6

Projenin resmi kabulunun (PC) gerçekleştirilmesi için gereken final dokümantasyonu doğrular ve imza alır.

SOFT LANDINGS (YUMUŞAK İNİŞ)

Yumuşak İnişler, tasarımcı ve yüklenicilerin pratik sonuçlandırmadan sonra bina içinde bulunduğu sırada yapılan bir hizmettir. Bu işletmenin ilk birkaç ayında ve sonrasında sistemlerin ince ayarlarının yapılabilmesini ve hataların giderilmesini sağlar. Ayrıca son kullanıcıların binaları nasıl kontrol edebileceklerini ve en iyi şekilde nasıl faydalanacaklarını anlamalarını da sağlar. İşletmeye alma sonrasındaki artbakımlar günümüzde tanınarak bina kuralları ve çevresel standartlar için bir gereksinim haline gelmektedir. Bu bakımlar (MEP) mekanik, elektriksel ve kamu sağlığı bina hizmetlerinin optimum koşullarda çalışmaya devam edebilmesini garanti altına alır. Uzatılmış artbakım, izleme, performans incelemesi ve geri bildirimler, bina kullanıcılarının binalardan daha iyi faydalanabilmelerini sağlarken, müşterilerin, tasarımcıların, inşaatçıların ve yöneticilerin gelecek işleriyle ilgili daha iyi bir anlayış edinmelerini de sağlayacaktır. Yumuşak İniş süreci gerçekçi hedefler belirleyerek ve sorumlulukları atayarak bilgilendirme ve uygulama süreçlerinin başlangıcında performansla ilgili farkındalığı arttırır. Daha sonra tasarım, inşaat ve işletmeye alma ile başlangıçtaki çalıştırmaların yönetimine yardımcı olur. Bu süreçten önceki ve sonraki haftalardaki raporlamalar titizlikle ele alınır. İşletmeye alma mühendisleri olarak pratik tamamlanma tarihinden önceki performansı üst düzeye çıkarmak için çeşitli uygulamalarımız olacaktır. Ancak, bina hizmetlerine ait süregelen “ince ayar” hizmetleri optimum performans ve doğru çevresel koşulları sağlamak için bir gerekliliktir.

PROJENİN TAMAMLANMASI

Bazı durumlarda projeler beklendiği performansı sağlamayabilirler. Bu durumlarda kontrol sağlamak ve planlanan sonuçları elde edebilmek için projeye yeni bir hizmet eklenerek projenin yoluna sokulması gerekebilir. Commtech Proje Sonuçlandırma ekibi bölgeye gelir ve projenin kritik noktalarını, yönetimsel amaçları ve programları hızlı bir şekilde anlayarak projenizi tekrar yoluna sokmak için gerekenleri tespit eder. Daha sonra bu uygulamaları yerinde gerçekleştirir ve tüm paydaşlar tarafından önemsenecek şekilde bir iletişimle yürütür.