Poje Yönetimi Sertifika Programı

Şeffaf Commtech Academy Logo

Yapım Projeleri Tanımlama ve Planlama                         

Neyin, Ne zaman, Nerede, Nasıl ve Kim tarafından yapılacağının belirlenmesi – 4N1K

İş Geliştirme ve Fizibilite                                                        

Bir girişim, veya projeyi gerçekleştirmeye karar verme süreci boyunca hem teknik hem finansal açılardan gerekli araştırmalar ile değerlendirmelerin yapılmasıdır.

Proje Finansmanı                                                                     

Proje Yatırımcısının fizibilite sonucu oluşturduğu bütçenin oluşturulması sürecidir.

Satın alma / İhale Yönetimi                                                  

İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve hizmet satın alma işlemleri ile ilgili evrakların hazırlanması, ihalenin yönetilmesi.

Şantiye Yönetimi                                                                      

Yapının idari, teknik ve uygulama sürecini belirli termin sürecinde belirlenen metodolojisi çerçevesinde oluşturulan ile yönetim planıdır.

İnşaat Projelerinde Tedarik Yönetimi                                               

Maliyeti azaltma, kaliteyi yükseltme ve son ürünün müşteriye teslimine kadar olan tüm süreçlerin geliştirilmesi hedefleri

İş Sağlığı ve Güvenliği                                                             

Riskin Az veya Çok Olması değil önemli olan alınan önlem hedeflerinin belirlenmesi

İşletmeye Alma Yönetimi (T&C)                                         

İnsanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü ifade ederken aynı zamanda yapılan işin teslimi sürecinin yönetimi ile tüm devreye alma ve bakım faaliyetlerini tanımlar.

Hakkediş Yönetimi                                                                   

Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen bedel yönetimidir.

Paydaş Yönetimi                                                                       

Üst yönetim desteğinin alınmasının projelerin başarısı üzerindeki etkileri değerlendirilir.

Süre, Kaynak ve Maliyet Yönetimi                                     

Proje planı ve takvimini baz alarak projenin zaman, kaynak ve maliyet yönetimi yapılır.

Kritik Yol Analizi                                                                        

Projenin darboğazlarının belirlenerek projeyi başarıya götürmek için önceden önlem alınır.

Proje İletişim Yönetimi                                                          

Proje içi ve proje dışı bilgi akışının, plana bağlı olarak yönetimi sağlanır.

Proje Kalite Yönetimi                                                              

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence kavramları verilir, başarı kriterlerinin ölçümü için parametrelerin tanımı yapılır.

Risk Yönetimi                                                                     

Projelerde oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi ve yönetimi, oluşan sorunların yönetimi sağlanır.

Değişim Yönetimi                                                                     

Organizasyonel ve proje değişikliklerinin ayrımı, etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetimi sağlanır.

Proje Raporlama (Kazanılmış Değer Analizi)                  

Kontrol sistemi aracılığı ile herhangi bir zamanda proje durumunu raporlamak için Kazanılmış Değer Analizi ve kullanılan formüller verilir.

Proje Kapanışı                                                                           

Projelerin sonlandırılması için gerekli aktiviteler tanımlanır ve belirlenmiş kriterlere göre projenin başarısı ölçülür.

Vaka Çalışması                                                                          

Eğitim süresince katılımcının aktif katılımı sağlanır.

Proje Yönetimi Programları 2 (MS Project)                    

MS Project tabanlı proje yönetimi desteği sağlanır.

Uygulamalı Proje Yönetimi                                                   

Katılımcılar proje yönetimi uygulamasını prestijli şantiyelerde yerinde görerek, ilgili yöneticiler ile birebir görüşerek, teorinin pratikte nasıl gerçekleştiğini gözlemleyebileceklerdir.